daihertmuperc


About daihertmuperc

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות נלקחות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי – צור עבודה הגונה עם רווחים טובים, ואנשינו מספקים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו נותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, שתעשה עיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק בסדר הנערה, מכיוון שעלות ההתיישבות נופלת אך ורק על חשבון העובד. המחיר המשוער של דירות היום בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.