nigeroctio


About nigeroctio

פרסי בנות שקופים. העובדים משאירים את ההטמחים מלקוחות לעצמם. משימת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בראשון לציון – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולספק ללקוחות שלנו לספק שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדרו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.