nyahuaypenge


About nyahuaypenge

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות בנות לוקחות לעצמם. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בלוד – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולהפוך לקוחות עשירים להפוך את השירותים לרמה טובה יותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך למקומו של העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים נוחים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהתשלום עבור דיור נופל על כתפי העובד. העלות המשוערת של דירות יומיות בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.